โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ 18 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ โดยการร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการเก็บขยะสองข้างทาง เส้นทางหลวง 106 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู ตั้งแต่บริเวณบ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 จนถึงบ้านแม่หาด หมู่ที่ 6