อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน

         อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สามารถบรรจุน้ำได้  2,775,000  ลูกบาศก์เมตร สามารถจ่ายน้ำให้ทางเกษตรกรในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี  และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สำหรับนักตกปลาทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่  สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านแม่หาดเป็นอย่างมาก  สามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการตกเบ็ดได้ปีละหลายแสนบาท  สร้างรายได้ให้กับประชาชนบ้านแม่หาด