อบต.ป่าพลูได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)

วันที่ 1 เม.ย.65 กองช่าง ช่างไฟฟ้า อบต.ป่าพลูได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ที่ ม.1บ้านวังหลวง จำนวน 1 จุด