องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่มอบชุดแคร์เซ็ต ให้กับผู้กักตัว

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายชาญณรงค์ วงค์จันทร์ติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่มอบชุดแคร์เซ็ต ให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ หมู่ที่ 6่ บ้านแม่หาด หมู่ที่ 10 บ้านดอยโตนและ หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน