องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ออกตรวจมาตรฐาน การจัดการ ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ฟาร์มโคนม

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้นายชาญณรงค์ วงค์จันทร์ติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ออกตรวจมาตรฐาน การจัดการ ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ฟาร์มโคนม บ้านทุ่งม่าน , บ้านห้วยแทง และมอบชุดแคร์เซ็ต ให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค โควิด-19 หมู่บ้านเกาะทุ่งม่าน