องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นล้างศาลาวัดห้วยแทงโพธิณาณ และศาลาวัดวังหลวง

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นล้างศาลาวัดห้วยแทงโพธิณาณ และศาลาวัดวังหลวง