สำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย(พืชผลทางการเกษตร)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัด อบต.ป่าพลู ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ (เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง)ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย(พืชผลทางการเกษตร) ณ บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่12 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ราย