ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการเพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้สังกัดกองคลัง องค์การบริหารสา่วนตำบลป่าพลู นำโดยผู้อำนวยการกองคลัง นายเปรม เปรมชัยฤทธิ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการเพื่อใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยี่ซิง ไมนิ่ง จำกัด และ บริษัท ศิลาสามยอดจำกัด