ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่7 ตำบลป่าพลู

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่าพลู นำโดย นายชาญณรงค์ วงศ์จันทร์ติ๊บ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า