รถแห่ขบวนดำหัว รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง ปี 2558

รถแห่ขบวนดำหัว รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง ณ วัดทุ่งม่าน ประจำปี ๒๕๕๘