งานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะเหรี่ยงลำพูน ปี 2558

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สืบสานตำนานวิถีชีวิตวิกะเหรี่ยงลำพูน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ภายในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการที่แสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ประเพณีของกะเหรี่ยง การทอผ้ากี่แอว ข้าวเบื่อ การแข่งขันกีฬาของชนเผ่า จาก 4 อำเภอได้แก่ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอทุ่งหัวช้าง และ อำเภอลี้