งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

ประมวลภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติตำบลป่าพลู
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่จัดกิจกรรมดีๆ และมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆด้วย