งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กองช่าง อบต.ป่าพลู ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชน ว่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 บ้านทุ่งม่าน จำนวน 3 จุดและซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ ม.13 บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 1 จุด