กิจกรรม เยาวชนจิตอาสา ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน

วันที่ 25 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตามกิจกรรม เยาวชนจิตอาสา ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลูได้ร่วมกันทำกิจกรรมซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการนวดให้กับผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก