กิจกรรม อุ้ยสอนหลาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านห้วยหละ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอุ๊ยสอนหลาน โดยได้นำพานักเรียนมาดูสาธิตวิธีการทำขนมเทียน ณ บ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน