กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน