กิจกรรมประชุมพนักงานประจำเดือน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการประชุมพนักงานประจำเดือนโดยมีนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ ทางด้านนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ก็ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้โอวาสและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนตำบลป่าพลู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน