กิจกรรมตามโครงการเข้าวัตรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 4-11 ธันวาคม 2562 กลุ่มสตรีในตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมตามโครงการเข้าวัตรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ตั้งโรงทานเลี้ยงให้กับผู้ที่มาร่วมในงานบุญซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในงานบุญ และงานสาธารณะกุศลต่างๆ อันเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน