กิจกรรมตรวจมาตราฐานน้ำเสีย ตาม มาตรา 80 ประจำปี 2563

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่ตรวจมาตราฐานน้ำเสีย ตาม มาตรา 80 ประจำปี 2563