กิจกรรมการเยี่ยมบ้านคนพิการประจำปี 2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายมีแก้ว  นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ณ หมู่ที่ 12 บ้านเกาะทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน